Open and transparent price,win the trust of customers!
Good aluminum ingot,good crystallization

Price of aluminium alloy ingots

Tax included Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

aluminum ingot

Manager Yu: 19307019698

Chen Jinyu  : 18807013368

Wu hao       : 18707010988

Duan Haiwei: 18170150739

Wei Junpei  : 18807018969

Wan li'e      : 15207017866

Hu Zhibin    : 15207017999
Jiang Fuling: 18707015318

Wu Xuebing: 15107017888

jinyanping:15107012626(taizhou)

Tel: 0701-5386189

 

Price of aluminum rod

Tax included Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Aluminum rod

 • Level 1 aluminum rod(Fe<0.25) 20110 20270 -160 2024-04-24 Historical
 • Level 2 aluminum rod(Fe0.25~0.35) 20010 20170 -160 2024-04-24 Historical
 • Level 3 aluminum rod(Fe>0.35) 19710 19870 -160 2024-04-24 Historical

Manager Yu: 19307019698

 

Price of copper material items

Tax included Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Copper bar

 • T3 copper rod 78400 77800 600 2024-04-24 Historical
 • T3 copper bar 79400 78800 600 2024-04-24 Historical
 • T3 tnned copper bar 80000 79400 600 2024-04-24 Historical
 • Anaerobic copper rods 78900 78300 600 2024-04-24 Historical
 • T2 copper bars(copper rods) 79900 79300 600 2024-04-24 Historical
 • T2 tinned copper bar 80500 79900 600 2024-04-24 Historical
 • Shaped copper bars 80900 80300 600 2024-04-24 Historical
 • T1 copper bar 80400 79800 600 2024-04-24 Historical

Phosphor copper ball

 • Microcrystalline phosphor copper ball 79800 79200 600 2024-04-24 Historical
 • Anode phosphor copper ball 79400 78800 600 2024-04-24 Historical
 • Secondary anode copper phosphate ball 79100 78500 600 2024-04-24 Historical

Copper strip

 • Bus bar (width ≤ 120mm, thickness 3-5 mm) 80510 80040 470 2024-04-24 Historical
 • Bus bar (width >120mm, thickness 3-5 mm) 80910 80440 470 2024-04-24 Historical
 • Copper plate (thickness ≥ 16mm) 80710 80240 470 2024-04-24 Historical
 • Copper strip(thickness 1~5mm) 81310 80840 470 2024-04-24 Historical
 • Copper strip (thickness 0.5 ~ 0.9mm) 81510 81040 470 2024-04-24 Historical
 • Copper strip (thickness 0.1 ~ 0.4mm) 81710 81240 470 2024-04-24 Historical
 • Fireproof cable copper strip 82010 81540 470 2024-04-24 Historical

brass

 • National standard of brass rod HPb59-1 53700 53500 200 2024-04-24 Historical
 • Enterprise standard of brass rodHPb59-1 52400 52200 200 2024-04-24 Historical
 • Brass Bar Hpb57-3 51100 50900 200 2024-04-24 Historical
 • Brass Bar Hpb56-4 50800 50600 200 2024-04-24 Historical
 • Brass Bar Hpb55-4 50500 50300 200 2024-04-24 Historical
 • Brass Bar Hpb54-4 50200 50000 200 2024-04-24 Historical
 • Brass empty pipe 51400 51200 200 2024-04-24 Historical
 • Hexagonal hollow pipe 51600 51400 200 2024-04-24 Historical

Director of Copper Sales:18007010558

Manager Yang Zhenyu: 18807010029

Manager Chen Min: 18807011828

Manager Zhu Mengfei: 15207017888

Tel / Fax: 0701-5386189

Jiangsu Xuzhou Sales Department:
Manager Zou: 18807012898
Tel/Fax: 0510-87200228
Address: Youxin Intelligent Equipment (Workshop 1), Jiawang District, Xuzhou City, Jiangsu Province
Zhejiang Taizhou Sales Department:

Manager Jin: 15107012626
Address: No. 988 Haifeng Road, Binhai Industrial Zone, Taizhou City
Ningbo Store, Zhejiang:
Manager Chen: 19807010099
Address: 1037 Cihai North Road, Zhenhai District, Ningbo City
Yangzhou Sales Department:
Manager Shao: 13607012086
Address: No. 8 Chenxing Road, Chengbei Industrial Park, Jiangdu District, Yangzhou City
Zhejiang Yueqing:

Manager Peng: 13587755131
Tel / Fax: 0577-62736890
Jiangsu Suzhou:
Manager Cheng: 18351118958

Tel / Fax: 0512-65386005

Jiangsu Yixing:
Manager zou:18807012898
Tel / Fax:0510-87200228

Jiangsu Nanjing:
Manager Peng:18807018798
Tel / Fax:0510-87200228

Jiangsu Yangzhong:
Manager Li: 18870180909
Tel / Fax: 0511-88212618

Guangdong Dongguan:
Manager Zong: 18819106196
Tel / Fax: 0769-85350206
Guangdong Foshan and Hunan Changsha:

Manager Yu: 18819106901

Wuhan:

Manager Zhang:15107016586 

Price of aluminum products

Tax included Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Aluminum profile

 • Extruded preform 22800 22970 -170 2024-04-24 Historical
 • Spray 23440 23610 -170 2024-04-24 Historical
 • Non standard spraying 23010 23180 -170 2024-04-24 Historical
 • White electrophoresis, champagne electrophoresis 25130 25300 -170 2024-04-24 Historical
 • Oxidation 23860 24030 -170 2024-04-24 Historical
 • Golden yellow electrophoresis 25560 25730 -170 2024-04-24 Historical
 • Red copper electrophoresis 26400 26570 -170 2024-04-24 Historical
 • Black pearl 26400 26570 -170 2024-04-24 Historical
 • Sprayed wood grain 25980 26150 -170 2024-04-24 Historical
 • Crystal swimming wood grain 28210 28380 -170 2024-04-24 Historical
 • High gloss wood grain 26400 26570 -170 2024-04-24 Historical

Tel.: 0701-5386777
Fax: 0701-5386689
Manager Wu: 15107019888

Manager Wei: 18807018958

Manager Zhang: 18166011555

Manager Mao: 19107016988

Manager Wang: 18807010559

Manager Chen: 18166019699

 

Purchase price of scrap copper

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Copper

 • High pressure Cupper Mill Berry 72000 71900 100 2024-04-24 Historical
 • Bright copper 71600 71500 100 2024-04-24 Historical
 • Single line bright copper 71300 71200 100 2024-04-24 Historical
 • Telephone line 72100 72000 100 2024-04-24 Historical
 • Copper chops 71900 71800 100 2024-04-24 Historical
 • red copper 70700 70600 100 2024-04-24 Historical
 • Thick enameled wire (≧1.2 mm) 68400 68300 100 2024-04-24 Historical
 • Enamelled wire(≧0.5mm) 66300 66200 100 2024-04-24 Historical
 • Thin enamel wire (<0.5mm) 61300 61200 100 2024-04-24 Historical
 • 1# copper Candy 70200 70000 200 2024-04-24 Historical
 • Copper scraps 55800 55700 100 2024-04-24 Historical
 • Red machine copper 47600 47700 -100 2024-04-24 Historical
 • Large machine copper 46400 46500 -100 2024-04-24 Historical
 • Small mahine copper 45800 45900 -100 2024-04-24 Historical
 • Brass Honey 44600 44700 -100 2024-04-24 Historical
 • Brass Ebony 26800 26800 0 2024-04-24 Historical
 • tank 41600 41700 -100 2024-04-24 Historical
 • Brass turning 45200 45300 -100 2024-04-24 Historical
 • 62% Cu brass 47800 47900 -100 2024-04-24 Historical
 • Bell metal 75500 75500 0 2024-04-24 Historical

Manager Peng:15807019668

Manager Huang:15107016696

Manager zou: 13707010155
Manager Song: 15907018399
Manager Tong: 15907018686

 

Purchase price of scrap aluminum

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Aluminium

 • Wrought aluminium ingot 17600 17700 -100 2024-04-24 Historical
 • aluminum UBC ingot 17300 17400 -100 2024-04-24 Historical
 • Fragile aluminum ingot 17600 17700 -100 2024-04-24 Historical
 • Miscellaneous wrought aluminum 15100 15200 -100 2024-04-24 Historical
 • Aluminum UBC 14600 14700 -100 2024-04-24 Historical
 • Aluminium tank 40000 40000 0 2024-04-24 Historical
 • 1 series leftover materials 17700 17800 -100 2024-04-24 Historical
 • 6063 white material 17500 17500 0 2024-04-24 Historical
 • Used material of profile 16100 16200 -100 2024-04-24 Historical
 • Spray profile 15700 15800 -100 2024-04-24 Historical
 • 6061 white material 17400 17400 0 2024-04-24 Historical
 • 6082 white material 17100 17100 0 2024-04-24 Historical
 • 3series leftover materials 17000 17100 -100 2024-04-24 Historical
 • 5052 white material 17000 17100 -100 2024-04-24 Historical
 • 5083 white material 17000 17100 -100 2024-04-24 Historical
 • 7series leftover materials 17000 17100 -100 2024-04-24 Historical
 • Alloy chips 8900 9000 -100 2024-04-24 Historical
 • Bright aluminum wire 17700 17800 -100 2024-04-24 Historical
 • Aluminum wire 17100 17200 -100 2024-04-24 Historical
 • Steel wire aluminum wire 17500 17600 -100 2024-04-24 Historical
 • Drawn aluminum wire 17900 18000 -100 2024-04-24 Historical
 • Rusted aluminum wire 17100 17200 -100 2024-04-24 Historical
 • Rusted aluminum wire 16300 16400 -100 2024-04-24 Historical
 • Clean aluminum formwork 17100 17100 0 2024-04-24 Historical
 • Body、 piston、Automobile hub 16900 17000 -100 2024-04-24 Historical
 • Motorcycle wheel 16600 16700 -100 2024-04-24 Historical
 • Mechanical aluminium 15900 16000 -100 2024-04-24 Historical
 • Civilian aluminum 15900 16000 -100 2024-04-24 Historical
 • Fragile aluminum scrap 17100 17200 -100 2024-04-24 Historical
 • Non-standard frangible aluminum scrap 17000 17100 -100 2024-04-24 Historical
 • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 17500 17700 -200 2024-04-24 Historical
 • Shredded aluminium 17200 17400 -200 2024-04-24 Historical
 • Shredded Fragile aluminum 17400 17600 -200 2024-04-24 Historical
 • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) 17000 17100 -100 2024-04-24 Historical
 • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) 17000 17100 -100 2024-04-24 Historical

Manager Peng:15807019668

Manager Huang:15107016696

Manager zou: 13707010155
Manager Song: 15907018399
Manager Tong: 15907018686

 

Purchase price of lead, zinc and motor

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Zinc

 • 1 # zinc ingot 18900 18900 0 2024-04-24 Historical
 • Machine zinc 14300 14300 0 2024-04-24 Historical
 • Miscellaneous zinc 13300 13300 0 2024-04-24 Historical

Lead

 • 1 # lead ingot 14300 14100 200 2024-04-24 Historical
 • Lead tube 14100 14000 100 2024-04-24 Historical
 • Miscellaneous lead 12100 12000 100 2024-04-24 Historical
 • White battery 8300 8200 100 2024-04-24 Historical
 • Black battery 6600 6400 200 2024-04-24 Historical
 • Miner's lamp 2600 2500 100 2024-04-24 Historical

Motor class

 • Y type motor ≧ 7.5 kilowatts 5900 5900 0 2024-04-24 Historical
 • Y type motor < 7.5 kilowatts 5900 5900 0 2024-04-24 Historical
 • Old fashional motor 5400 5400 0 2024-04-24 Historical
 • Long compressor 7400 7400 0 2024-04-24 Historical
 • Large compressor 5400 5300 100 2024-04-24 Historical
 • Small compressor 6600 6600 0 2024-04-24 Historical
 • Immersible pump(submersible pump) 3800 3800 0 2024-04-24 Historical
 • Aluminum core motor 1600 1600 0 2024-04-24 Historical

Transformer class

 • SJ transformer 7100 7100 0 2024-04-24 Historical
 • S9 series transformer with less than 50 KVA 9100 9100 0 2024-04-24 Historical
 • S9 series transformer with 80 KVA 10700 10700 0 2024-04-24 Historical
 • S9 series transformer with more than 100 KVA 11700 11700 0 2024-04-24 Historical
 • Instrument transformer(mutual inductor) 3800 3800 0 2024-04-24 Historical

 

 • Manganese steel 2500 2500 0 2024-04-24 Historical

Sn

 • Scrap tin (63%) 126000 131000 -5000 2024-04-24 Historical

mg

 • Mechanical magnesium 15000 15000 0 2024-04-24 Historical

Manager Peng:15807019668

Manager Huang:15107016696

Manager zou: 13707010155
Manager Song: 15907018399
Manager Tong: 15907018686

 

Price of scrap steel iron acquisition

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

steel scrap

 • Heavy HMS≥10mm 2400 2350 50 2024-04-24 Historical
 • Medium scrap steel≥6mm 2350 2300 50 2024-04-24 Historical
 • Small scrap steel≧3mm 2250 2200 50 2024-04-24 Historical
 • Mechanical iron 2300 2250 50 2024-04-24 Historical
 • Integrated material scrap≥1mm 1950 1900 50 2024-04-24 Historical
 • Light and thin scrap steel<1mm 1650 1600 50 2024-04-24 Historical
 • colored iron can 1450 1400 50 2024-04-24 Historical
 • Wirerope 1450 1400 50 2024-04-24 Historical

Peng Jianghua: 19807018800

 

Purchase price of stainless steel

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Stainless steel

 • 304 new material 10100 10200 -100 2024-04-24 Historical
 • 304 first-hand adhesive edge 9700 9800 -100 2024-04-24 Historical
 • 304 Cutting industrial materials 9700 9800 -100 2024-04-24 Historical
 • 304 unified material 9600 9700 -100 2024-04-24 Historical
 • 316 industrial material 17300 17300 0 2024-04-24 Historical
 • 301 6.5 Nickel 7300 7300 0 2024-04-24 Historical

Ling Guan Fu: 15107015396


Waiter

Service Hotline

Service Hotline

7*24小时服务热线

0701-5382189
Service Hotline

QR code

QR code

微信二维码 Baotai QR code